Obljubljamo Vam

...ali 10 kupčevih zapovedi...

 1. da bomo potencialnim lastnikom mobilnih hišic nudili točne, jasne in obširne informacije o vsem, da bodo lahko sprejeli pravilno odločitev glede nakupa mobilne hišice. V ta namen Vam bomo ponudili naslednje primere:
  • Primer pogodbe s kampom/parkom za najem parcele
  • Splošna pravila obnašanja v kamping parkih
  • Stroške financiranja
  • Stroške morebitnega vzdrževanja
 2. da bomo izbrali kampe/parke samo po načelu najvišjih standardov storitve in stroke ter v skladu z v naprej dogovorjenimi pogoji glede velikosti parcel, lokacije, preskrbljenosti in uradnih kategorij RH.
 3. da bomo zastopali kupčeve interese glede dolžine zakupa parcele v parkih ter da ga ne bomo nikoli silili na daljše dogovorjene pogoje od 1 leta, razen v kolikor tega sam ne bo izrecno zahteval.
 4. da ne bomo nikoli zaračunavali ali sodelovali pri provizijah za kakršne koli dodatne storitve, ki Vam jih ponujamo, kot so npr. Pogodba s kampom/parkom, prevoz, montaža vaše hišice, financiranje preko lizinga ali drugih finančnih institucij.
 5. da ne bomo brez razloga dvigovali cene najema parcel v kampih, ki jih upravljamo, razen za znesek realne inflacije, in sicer po dogovoru in po podpisu pogodbe. Naredili bomo tudi vse, da se bodo tega pravila držali tudi ostali lastniki ponujenih kampov.
 6. da ne bomo nikoli zaprosili lastnika, naj zapusti kamp, razen v kolikor bo prišlo do kršenja pravil iz hišnega reda in splošnih pravil obnašanja, kot tudi veljavnih zakonov republike Hrvaške in tistih, ki se neposredno nanašajo na varnost ostalih gostov, osebja ali družbe/okolja kot celote.
 7. nudili bomo korektne in popolne informacije o vseh pogojih financiranja, pri čemer se ne bo preferiralo nobene opcije.
 8. ponudili bomo letni vprašalnik o stopnji Vašega zadovoljstva s kampom, storitvijo in ostalimi elementi, da bomo na takšen način dobili neposredno informacijo od Vas glede storitve v celoti in o stvareh, ki bi se lahko izboljšale.
 9. da bomo vsem lastnikom, ki želijo oddajati svojo mobilno hišico ponudili to možnost, v kolikor izpolnjujejo prej dogovorjene pogoje, in sicer tako, da bodo to tudi storili v najboljši veri in ob korektnih cenah, ki jih bodo določili partnerji-tržišče. Obvezujemo se, da bomo nudili profesionalne storitve čiščenja, vzdrževanja ter ostale storitve v kampih, ki jih upravljamo mi ali pa s kampom/parkom naših partnerjev.
 10. da bomo Vaše pritožbe obravnavali profesionalno, brez zadržkov, da bomo podali jasno proceduro vodenja le-teh in reševanja problemov, na katere bi lahko naleteli.